Normal_unesco_leerstoel_voor_hanzehogeschool_groningen

UNESCO heeft een leerstoel toegekend aan het Futures Literacy team van de Hanzehogeschool Groningen. De leerstoel is een belangrijke erkenning voor het programma waarmee studenten en docenten de vaardigheden leren waarmee zij in een razendsnel veranderende wereld goed kunnen functioneren. De leerstoel maakt de Hanzehogeschool Groningen onderdeel van het wereldwijde netwerk van UNESCO en opent deuren naar vooraanstaande onderzoekers en onderzoeksprojecten. De Hanzehogeschool is de tweede hogeschool in Nederland met een UNESCO leerstoel. Dit meldt Hanzehogeschool.

Toekomstvaardigheid

Futures Literacy – in het Nederlands vertaald ‘toekomst geletterdheid’ – leert studenten door gebruik te maken van gezamenlijke intelligentie en toekomstverwachtingen, beter te anticiperen en vorm te geven aan grootschalige verandering. Zij zullen hier als professionals vaak een sleutelrol in vervullen. “Het gaat over hoe je de toekomst gebruikt om het heden te innoveren”, zegt Loes Damhof, hogeschooldocent Futures Literacy bij de Hanzehogeschool. Daarnaast heeft Damhof inmiddels een belangrijke rol binnen het ambitieuze Imaging Africa’s Future project van UNESCO. 

UNESCO leerstoelen

Het UNESCO leerstoel-programma is opgezet om internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen. Degenen aan wie een leerstoel is toegekend wisselen wereldwijd kennis uit en stimuleren onderzoek en training. Dit leidt tot nieuwe kennis en innovatie, die wordt gebruikt om overal ter wereld duurzame ontwikkelingen op gang te brengen. Bij de toekenning van de leerstoel aan de Hanzehogeschool is onder meer gekeken naar de aansluiting bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De wijze waarop de Hanzehogeschool studenten opleidt tot ‘change agents’ die een bijdrage leveren aan deze doelen, oogst veel waardering.

Masterstudenten

De Hanzehogeschool Groningen gaat de leerstoel onder andere gebruiken om Futures Literacy onderdeel te maken van alle masteropleidingen van de hogeschool. Daarvoor worden meer docenten in de methodiek opgeleid. Tegelijkertijd wordt nader onderzoek naar de impact gedaan, zodat ook andere landen binnen het UNESCO netwerk daarvan kunnen leren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids