Cursus Nederlands plotseling wel in trek in het Gronings hoger onderwijs

Al jaren investeren zowel de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als de Hanzehogeschool veel geld in het aanbieden van cursussen Nederlands aan internationale studenten. Tot op heden werd hier echter weinig tot geen gebruik van gemaakt, omdat studenten hier veelal de noodzaak niet van inzagen. Maar, nu zien de twee scholen voor het hoger onderwijs toch ineens een flinke toename in het aantal aanmeldingen voor de cursus, zo schrijft de UKrant. Wat gebeurt daar?

Nederlandse taal prominentere rol in lessen

Robbert Dijkgraaf, demissionair onderwijsminister, liet middels een brief in april van 2023 al aan universiteiten weten dat hij diverse plannen had om te voorkomen dat opleidingen zouden verengelsen. Ook zou hij willen dat in academisch jaar 2025-2026 maximaal een derde van de opleidingen in een andere taal dan Nederlands wordt gegeven. Het gevolg? Enorm veel aanmeldingen voor de cursussen Nederlands die worden aangeboden door de RUG.

Vraag groter dan aanbod

In 2022 werd er ongeveer 900.000 euro vrijgemaakt door de RUG om te investeren in de cursus Nederlands. Met name omdat er door corona veel buitenlandse studenten niet de mogelijkheid hebben gehad om de Nederlandse taal in praktijk op te pakken of om de cursus te volgen. Toen maakten ongeveer 3000 studenten, docenten en (hoog)leraren gebruik van het aanbod. Dit jaar ziet het Talencentrum van de universiteit in Groningen echter dat de vraag vele malen groter is dan het aantal beschikbare plekken.

Haast geboden bij het leren van de Nederlandse taal?

Het beperken van de Engelse taal in de opleidingen zorgt dus voor een significante toename aan interesse in Nederlandse taalcursussen. Voornamelijk docenten zijn zich bewust van de impact die de plannen van Dijkgraaf teweegbrengen. Het Talencentrum zegt wel dat leraren en studenten zich nog geen zorgen hoeven te maken. Het plan is namelijk nog niet definitief. Verder blijft het centrum Nederlandse taalcursussen aanbieden, zoveel als nodig is.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer