Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Frans Hermans, promovendus bij het Welten-instituut en lerarenopleider Engels bij Fontys, onderzocht hoe je de professionalisering van leerkrachten Engels het best kunt organiseren. Hij ontwikkelde een computerprogramma dat zij in hun lessen kunnen inzetten om leerlingen te laten oefenen met de uitspraak. Dit meldt de Open Universiteit.

Hermans is docent aan de lerarenopleiding van Fontys in Sittard en geeft les aan toekomstige docenten Engels. Hij stelt vast dat de uitspraak die zijn studenten op de middelbare school hebben aangeleerd nog veel te wensen overlaat. Hermans deed een inventarisatie bij derdejaars vwo en 3 tweetalig vwo, en bij derdejaars bachelorstudenten. Op basis daarvan stelde hij een top zes samen van de meest gemaakte uitspraakfouten. Vervolgens ontwikkelde hij een computerprogramma waarmee leerlingen kunnen werken aan deze zes uitspraakfouten. Het programma werd uitgetest op vijf middelbare scholen en een mbo-instituut en bleek een aanzienlijke verbetering van de uitspraak op te leveren.
 
Bij het ontwikkelen en testen van het programma ontwikkelde Hermans een aanpak die de kans op succesvolle implementatie van vernieuwingen en op duurzame professionalisering van docenten vergroot. “We hebben de docenten betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Dat heeft ertoe geleid dat het gemakkelijk is om te gebruiken. Het past bij wat ze zelf vinden dat ze nodig hebben.” Hermans signaleerde ook hinderpalen voor de inzet van vernieuwingen: tijdgebrek en gebrek aan support van collega’s en leidinggevenden maken dat leerkrachten de motivatie verliezen om te vernieuwen en te professionaliseren.
 
De lerarenopleiding van Fontys gaat het programma in de lessen gebruiken, evenals de Fontys-brede minor Engelse cultuur. “Als onze studenten het goed aanleren, kunnen ze het straks ook weer goed overbrengen op hun leerlingen. We willen in elk geval bereiken dat ze near-native klinken. Én kunnen werken met nieuwe, modernere middelen.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids