Normal_1705430062

Het zou dom beleid zijn om lukraak Engelstalige opleidingen te schrappen, waarschuwt Jan Paternotte van D66. Hij vindt het zorgelijk dat de VVD 800 miljoen euro wil bezuinigen door het aantal internationale studenten terug te brengen. Bovendien wil de partij verplichten dat op bijna alle bacheloropleidingen Nederlands wordt gesproken. "Ik hoop dat die plannen niet op de formatietafel worden doorgezet", zegt Paternotte. Hij vindt NSC en VVD tegenover zich in het debat over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ook NSC is er voorstander van om het aantal Engelstalige opleidingen flink terug te brengen. Paternotte refereert aan de column in het NRC van Rosanne Hertzberger - inmiddels Kamerlid voor NSC - waarin ze pleitte voor "méér, méér, méér verengelsing graag". Nu doet haar partij juist voorstellen om internationalisering in het onderwijs tegen te gaan.

Hertzberger vindt dat de D66'er "een karikatuur maakt" van deze voorstellen. Ze benoemt bijvoorbeeld dat de partij best uitzonderingen wil maken voor opleidingen die van toegevoegde waarde zijn voor de arbeidsmarkt. Ze vindt de instroom van internationale studenten veel te hoog. Bovendien is ze van mening dat universiteiten en hogescholen zich aan de wet moeten houden die voorschrijft dat bacheloropleidingen in principe in het Nederlands moeten worden gegeven, tenzij ze in aanmerking komen voor een uitzondering. Veel mensen ervaren volgens haar een "taalbarrière" omdat opleidingen in het Engels worden aangeboden en dat vergroot "het verschil tussen winnaars en verliezers".

Wel instroom beperken

Claire Martens-America van de VVD wijst erop dat veel internationale studenten naar Nederland verhuizen en vervolgens geen woonruimte kunnen vinden. Paternotte zegt dat hij voorstander is van voorstellen die het mogelijk maken om de instroom van buitenlandse studenten waar nodig te beperken. Maar hij is er tegen om dat te doen door te sleutelen aan het taalbeleid van opleidingen.

Paternotte maakt zich grote zorgen om bijvoorbeeld de Hotelschool in Den Haag als deze geen Engelstalig onderwijs meer mag geven. "Zonder het internationale karakter zijn dit soort scholen een schim van zichzelf, juist omdat ze studenten van verschillende landen samen laten studeren."

Door: ANP