Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

HOVO Limburg kan op korte termijn een doorstart maken. De instelling die al sinds 1990 hoger onderwijs voor ouderen biedt in Limburg krijgt daarbij van de Open Universiteit ondersteuning voor vernieuwing van haar onderwijs. De Provincie Limburg maakt met een financiële bijdrage de doorstart mogelijk. Binnenkort maakt HOVO Limburg het cursusaanbod voor het komend najaar bekend op haar website. Dit meldt de provincie Limburg.

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Het is belangrijk dat HOVO voor de Limburgse ouderen behouden blijft. Daarom hebben we afgelopen periode veelvuldig overleg gehad met de initiatiefnemers van deze doorstart. Daarnaast is ook gesproken met de Open Universiteit, met wie HOVO Limburg gaat samenwerken. Uit die gesprekken bleek onder meer dat veel Limburgse ouderen gebruikmaken van HOVO Limburg. Hoewel HOVO niet past binnen het onderwijsbeleid van de Provincie Limburg, hebben we daarom besloten de doorstart financieel te steunen. Daardoor kan HOVO Limburg op korte termijn starten met het nieuwe cursusjaar 2018/2019. Tevens kunnen we samen met de betrokken partners werken aan een duurzame toekomst voor HOVO Limburg, waarbij vernieuwing een belangrijk uitgangspunt is. Ik ben blij dat hiermee het voortbestaan van HOVO Limburg veilig is gesteld.“
 

Vernieuwing onderwijs

Ronald Edelbroek, directeur Bestuursdienst van de Open Universiteit: “De Open Universiteit wil HOVO Limburg inspireren tot verduurzaming van haar onderwijsaanbod. Vanuit onze kennis en ervaring met online-onderwijs en leertechnologie kunnen wij adviseren over innovatie van onderwijsmethodes en in te zetten technologie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van educatieve games. In de loop van dit kalenderjaar gaan we nadere afspraken maken om tot concretisering van de vernieuwing van het HOVO-onderwijs te komen.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids