Afspraken Aanpak Jeugdwerkloosheid zijn eerste stap in de goede richting

De afspraken die FNV Young & United heeft gemaakt met de ministeries van SZW, OCW, gemeenten, het onderwijs, UWV, andere (jongeren)vakbonden, werkgevers en SBB om de jeugdwerkloosheid aan te pakken zijn een stap in de goede richting. Dit meldt FNV.

Marinus Jongman, vicevoorzitter FNV Young & United: "Het is goed dat er nu plannen zijn om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, maar een structurele aanpak is keihard nodig. Daar gaan we ons als vakbond bij een nieuw kabinet ook hard voor maken."
 

Werkervaring 

Jonge mensen zijn door de coronacrisis extra hard geraakt, ze hebben geen of minder stage kunnen lopen en studievertraging opgelopen. Ook waren zij de eersten die op straat stonden omdat veel van hen in flexcontracten werken. Tegelijkertijd hebben ze maar weinig WW-rechten opgebouwd en nauwelijks of geen recht op begeleiding vanuit het UWV. Jongman: "Het is zo belangrijk voor jonge mensen om wel die werkervaring op te doen en kansen te krijgen, anders hebben ze ook, als het straks economisch beter gaat het nakijken. Daarbij hebben we hen keihard nodig in onze vergrijzende arbeidsmarkt."
 

Discriminatie

De vakbond is blij dat de aanpak van discriminatie een goede plek heeft gekregen in de Landelijke Werkagenda Aanpak Jeugdwerkloosheid. Jongman: "Het bestrijden van discriminatie is wat ons betreft een onmisbaar onderdeel bij het aanpakken van jeugdwerkloosheid. Uit een eerdere enquête van Young & United onder 1.300 jonge leden kwam naar voren dat vooral jonge mensen met weinig werkervaring zich zorgen maken over discriminatie op de arbeidsmarkt."
 

Lange adem

Dinsdag werd de Landelijke Werkagenda Aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd in een bijeenkomst met onder meer wethouders, de minister van SZW en de minister van OCW. Volgens FNV Young & United duurt het nog wel een behoorlijke tijd voordat de jeugdwerkloosheid terug is op het niveau van voor de crisis. Normaal gesproken is de jeugdwerkloosheid twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Nu is die 2,5 keer zo hoog (8,7 procent versus 3,3 procent in mei 2021).
 
Door: Nationale Onderwijsgids