Onderzoek werkende ouders: ‘Nood aan nieuw kinderopvangstelsel groot’

Als het aan werkende ouders ligt, moet de positie van kinderopvang veranderen en daarmee ook de financiering ervan. Uit een onderzoek van vakbond FNV en Stichting Voor Werkende Ouders blijkt dat 67 procent van de ouders gratis kinderopvang wil, of tegen een kleine vergoeding. Eén op de drie ouders geeft aan meer uren te gaan werken als het gratis zou zijn. 64 procent geeft aan dat gratis kinderopvang hen zou ontzorgen en ruim de helft zou meer kinderopvang afnemen als het (veel) minder zou kosten. Dit meldt FNV.

De werkende ouders hebben een duidelijke mening over de financiering en geldstromen rondom kinderopvang. 59 procent vindt de kinderopvang te duur en 66 procent van de ouders vindt het huidige systeem van kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bijdragen te ingewikkeld. Van de ondervraagden ervaart 40 procent de Belastingdienst als drempel bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
 

Kinderopvang en onderwijs

Naast de opmerkingen over het stelsel, zijn de ondervraagde ouders wel opvallend tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang. Slechts 3 procent vindt de kwaliteit ontoereikend. Maar liefst 87 procent van de ouders vindt kinderopvang belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook kwam naar voren dat ruim de helft van de ouders positief is over meer samenwerking tussen scholen en kinderopvang. Zo vindt 60 procent van de ouders dat medewerkers op de buitenschoolse opvang (bso) kunnen worden ingezet op scholen ter ondersteuning van het onderwijs. Vakbond FNV staat hier positief tegenover, mits dit geen negatief effect heeft op de arbeidsvoorwaarden.
 

Meer transparantie in kinderopvang

Bijna de helft van de ouders vindt dat de winst in de kinderopvang geïnvesteerd moet worden in de verbetering van kinderopvang. Winst maken mag geen doel zijn. En nog eens ruim een kwart vindt dat oudercommissies en personeel daar ook zeggenschap in moeten hebben. Zeven op de tien van de ouders vinden bovendien dat kinderopvangorganisaties hun financiën openbaar zouden moeten maken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids