FNV: Geef zorgstagiairs 10 procent extra betaalde praktijktijd bovenop rooster

Zorg dat er extra tijd wordt opgenomen in de roosters voor het lopen en begeleiden van stages en neem dit op in de arbeidsovereenkomsten van medewerkers en leerlingen. “Nu wordt van zowel de stagiairs, leerlingen als zij-instromers verwacht dat zij binnen het normale werkrooster van hun begeleider praktijkervaring opdoen, terwijl dit totaal niet haalbaar is met de huidige werkdruk”, zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn. Dit meldt FNV.

FNV Zorg & Welzijn reageert hiermee op het onderzoek 'Stages in de zorg' dat het AZW publiceerde.
 

10 procent bovenop het rooster

Als 10 procent van de stagetijd bovenformatief gebeurt - vergelijkbaar met een halve werkdag extra - kan deze tijd gebruikt worden om vragen te stellen of langer te oefenen met bepaalde handelingen, zodat leerlingen iets meer tijd krijgen om te wennen. 
 
40 procent van de nieuwkomers verlaat binnen twee jaar de sector zorg & welzijn weer. De belangrijkste redenen voor vertrek zijn de hoge verantwoordelijkheid, te weinig begeleiding, gebrek aan loopbaanperspectief en te lage waardering. 
 

Adviezen weinig concreet

De adviezen die AZW nu voorstelt om het stageprobleem aan te pakken, vindt de vakbond weinig concreet. Bestuurders moeten meer verantwoordelijkheid pakken, er moet meer regionaal opgepakt worden en alles moet innovatief gebeuren. “Praat mét de leerlingen en de begeleiders, in plaats van óver hen. Zij weten wat nodig is en wat werkt en komt met concrete verandervoorstellen,” zegt Merlijn.
 

Onderzoek SBB

Het SBB publiceerde deze week ook een onderzoek over stageplaatsen. Hieruit blijkt dat de tekorten aan stageplaatsen voor mbo’ers in andere sectoren door de coronaversoepelingen weer afnemen, maar in zorg & welzijn blijven de tekorten hoog. De reden voor de stagetekorten in deze sector zou het gebrek aan begeleidingscapaciteit door de drukte als gevolg van de coronacrisis zijn. Merlijn: “Maar uit ons eigen meldpunt ‘stagemisbruik zorg & welzijn’ van eind 2019, bleek al dat leerlingen en stagiairs nauwelijks tot geen begeleiding kregen. Ze voelden zich vaak onder druk gezet om handelingen te verrichten waartoe ze nog niet bevoegd waren. De coronapandemie zal dit zeker versterkt hebben, want alle prioriteit ging terecht naar de covid-zorg. Maar het is dus zeker niet volledig te wijten aan de pandemie. Het geeft vooral  aan dat de situatie nog niet veel beter is geworden met de stageplaatsen en het vasthouden van net afgestudeerden in de zorg.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids