Normal_boerka_niqaab_burka_islam_moslim_sluiwer

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, zoals: mbo-docent die klas in de steek liet na tramaanslag Utrecht terecht ontslagen en omstreden boerkaverbod nu echt van kracht.

Maandag: Slob wil meer docenten laten trainen in herkennen radicalisering

In 2017 lanceerde het kabinet de ‘integrale aanpak terrorisme’, waarvan de training een onderdeel is. Een van de doelen hiervan is om bewustzijn en deskundigheid van onder meer docenten te stimuleren, zodat zij in staat gesteld worden om radicalisering te signaleren en tijdig hulp kunnen inschakelen. De interesse onder docenten is echter nog niet zo groot. Slob wil dit vergroten door de training nog gerichter aan geprioriteerde gemeentes aan te bieden. Ook gaat hij mogelijkheden onderzoeken om de training op andere manieren in te zetten, zoals via E-learning.
 

Dinsdag: Amsterdam wees subsidieaanvraag voor uitbreiding Haga Lyceum terecht af

Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) had begin vorig jaar om 3 miljoen euro gevraagd voor de bouw van 14 klaslokalen en een gymzaal. De gemeente keurde alleen een veel kleinere uitbreiding goed, omdat de groei van het aantal leerlingen al jaren achterblijft bij de verwachtingen van het schoolbestuur. De bestuursrechter heeft SIO ongelijk gegeven in een kort geding over de kwestie.
 

Woensdag: drie hogescholen bundelen krachten in onderzoek verslavingsreclassering

De Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, de Hogeschool Utrecht en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) hebben de handen ineengeslagen om wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek doen op het gebied van verslaving. Het eerste thema waar ze mee aan de slag gaan is alcohol en huiselijk geweld. De drie hogescholen werken nu al samen op het terrein van de reclassering en verslavingszorg en gaan specifiek voor het thema ‘delinquent gedrag en verslaving’ hun krachten en kennis bundelen.
 

Donderdag: Boerkaverbod van kracht

Het boerkaverbod is donderdag ingegaan. Vanaf deze dag is het niet toegestaan om in het onderwijs, overheidsinstellingen, de zorg en het openbaar vervoer gezichtsbedekkende kleding te dragen. Op deze locaties is het voor de sociale veiligheid en dienstverlening belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken. Het is daarom niet toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm, bivakmuts of boerka.
 

Vrijdag: Terecht ontslag voor docent die klas alleen liet op dag van tramaanslag Utrecht

De man gaf les op een Utrechtse mbo-school in de buurt van het plein waar de tramaanslag op 18 maart plaatsvond. Omdat de politie die dag rekening hield met een terroristisch misdrijf en meerdere daders, moest iedereen tot 18.00 uur in het schoolgebouw blijven. Maar de docent bracht de studenten na zijn laatste lesuur rond 16.00 uur naar de kantine en ging huiswaarts. Vier dagen na de aanslag is hij op staande voet ontslagen. Volgens de rechtbank heeft de man, een 60-plusser, door de school te verlaten een verkeerd signaal afgegeven, zijn zorgplicht geschonden en de leerlingen achtergelaten terwijl de sfeer gespannen was.
 
Door: Nationale Onderwijsgids