Normal_radical
Onderwijsminister Slob is van mening dat meer docenten aan de training moeten deelnemen, waarbij ze leren radicalisering onder leerlingen te herkennen. Om deze reden gaat hij de training nog gerichter aan geprioriteerde gemeentes aanbieden. Dit laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. 
Ook gaat hij mogelijkheden onderzoeken om de training op andere manieren in te zetten, zoals via E-learning. In 2017 lanceerde het kabinet de ‘integrale aanpak terrorisme’, waarvan de training een onderdeel is. Een van de doelen hiervan is om bewustzijn en deskundigheid van onder meer docenten te stimuleren, zodat zij in staat gesteld worden om radicalisering te signaleren en tijdig hulp kunnen inschakelen. 
 
Minister Slob wil dat meer docenten deze training gaan volgen. Onder meer de NOS berichtte eerder dit jaar dat de interesse onder docenten niet erg hoos is. Slob geeft aan dat het van belang is scholen te betrekken bij de preventieve aanpak en docenten daarvoor handelingsperspectief te geven. Hij zet daarom in op de effectiviteit van het ondersteuningsaanbod. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids