Logo_logo_weerwoord

Op veel scholen wordt gebruik gemaakt van de lesmethode Nieuwsbegrip. Daarbij oefenen leerlingen door middel van teksten over de actualiteit leesbegrip- en woordenschat met als doel actief en strategisch te leren lezen. Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het vaak nog lastiger de tekst te snappen als ze te veel woorden niet begrijpen. Juist voor deze leerlingen is er de nieuwe website van Weerwoord. Dit meldt Kentalis.

Op de website van Weerwoord vind je iedere week lesmateriaal om onbekende woorden uit het nieuws van Nieuwsbegrip uit te leggen en te verduidelijken. Een les van Weerwoord gebruik je voordat je met Nieuwsbegrip begint. Met Weerwoord leg je de woorden uit en je laat de woorden ook zien. 
 
Kentalis ziet dat de leerlingen met TOS hier profijt van hebben en beter mee kunnen doen met de Nieuwsbegriplessen op school. De gratis Weerwoord lessen zijn handig voor leerkrachten, logopedisten en andere professionals, maar ook zeker voor ouders.
 

Vijf procent van de kinderen heeft TOS

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids