Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis zijn ook gebaat bij hulp op sociaal gebied

Uit onderzoek van Neeltje van den Bedem van de Universiteit Leiden blijkt dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) niet alleen extra hulp nodig hebben bij hun taalontwikkeling, maar ook op sociaal gebied. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben meer moeite met emotionele vaardigheden dan kinderen zonder deze stoornis. De kinderen met een taalontwikkelingsstoornis begrijpen niet altijd even goed wat er in hun gezin of op hun school plaatsvindt, doordat ze wat betreft begrijpen en spreken op hun leeftijdsgenoten achterlopen. 
 
Van den Bedem denkt daarom dat het een goed idee is dat ouders en professionals een kind met een taalontwikkelingsstoornis informeren over bijvoorbeeld oorzaken en gevolgen van emoties. Bovendien moeten professionals zich meer verdiepen in de gevolgen van taalproblemen. Het is namelijk volgens haar niet het geval dat wanneer het taalvermogen van een kind ontwikkelt, de emotionele vaardigheden automatisch ook verbeteren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids