Zintuigenverhalen voor kinderen met CMB in databank interventies

Bij kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) verloopt het contact leggen en communiceren vaak moeizaam. De interventie Zintuigenverhalen kan dat verbeteren. De korte voorleesverhalen gaan over herkenbare gebeurtenissen en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De interventie is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Dit meldt Stichting Vilans.

De interventie Zintuigenverhalen is ontwikkeld door Kentalis, een landelijke zorg- en onderwijsorganisatie, voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Iemand met een communicatief meervoudige beperking heeft meerdere beperkingen. Naast een TOS of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke beperking.
 

Communicatief meervoudige beperking

Voor kinderen met een CMB is communiceren niet vanzelfsprekend. Zij hebben te maken met complexe communicatieproblemen. Daardoor is het voor hen moeilijk nieuwe communicatievaardigheden aan te leren, ook omdat ze aangewezen zijn op alternatieve communicatievormen.
Zintuigenverhalen kunnen dit verbeteren: korte voorleesverhalen over herkenbare gebeurtenissen die aansluiten bij de belevingswereld en begrippenschat van het kind. Zo ontstaat meer interactie en betere communicatie tussen het kind en de voorlezende ouders of professionals.
 

Zintuigenverhalen: individueel en op maat

Een Zintuigenverhaal en de bijbehorende materialen worden zoveel mogelijk op maat aangeboden. De woorden, de begrippen, de gebaren, de voorwerpen, de handelingen en de communicatievorm variëren per persoon. Kenmerken van een Zintuigenverhaal zijn onder meer: herkenbare en begrijpelijke afbeeldingen gebruiken zoals pictogrammen of Picture Communication Symbols (PCS); korte, eenvoudige tekst van een tot twee regels; een box met zintuiglijke voorwerpen (één voorwerp per bladzijde); en het verhaal wordt in gesproken Nederlands, Nederlands met Gebaren (NmG) of in Nederlandse Gebarentaal (NGT) voorgelezen.
 

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen.
 
Stichting Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk op www.databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.
 
Door: Nationale Onderwijsgids