DENK vraagt naar stagediscriminatie

Nog steeds hebben veel jongeren met een migratieachtergrond moeite met het vinden van een stageplaats, constateert Kuzu (DENK). Hij vraagt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om meer maatregelen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Mbo-student Noah Hajji had blijkens een bericht op RTL Nieuws grote moeite met het vinden van een stageplaats. Toen hij de achternaam van zijn Nederlandse moeder gebruikte, werd hij wél uitgenodigd. Kuzu wijst erop dat dergelijke discriminatie nog steeds de realiteit is voor veel jongeren met een buitenlandse achternaam. Hij vraagt de minister om "een keiharde aanpak" van stagediscriminatie.
 
We moeten samen optrekken tegen stagediscriminatie, zegt Van Engelshoven. Zij wijst op een groot aantal maatregelen die zij getroffen heeft. Met veel betrokken partijen is bovendien recent de anti-stagediscriminatiecampagne #KIESMIJ gestart. De minister benadrukt dat aanbieders van stageplaatsen niet naar de afkomst, maar naar de kwaliteiten moeten kijken.