Stagediscriminatie binnen het mbo bestrijden met sollicitatievideo’s

Stagediscriminatie voor mbo-leerlingen is een hardnekkig probleem dat zich al jaren voordoet. Mbo-scholen proberen dit probleem tegen te gaan door leerlingen aan te moedigen om via het maken van een video te solliciteren op een stageplek. De veelvoorkomende stagebrief zou namelijk meer ruimte voor discriminatie bieden. Ook het Zadkine in Rotterdam geeft leerlingen nu les in succesvol solliciteren op een stageplek, door gebruik te maken van videomateriaal. Dit meldt het Nederlands Dagblad.

Video geeft minder ruimte voor stagediscriminatie

Door te solliciteren op een stageplek met een brief zouden veel leerbedrijven afgeschrikt worden. Bijvoorbeeld omdat ze de (achter)naam van een leerling zien, kunnen herleiden wat het geboorteland van een student is, of omdat ze meerdere spelfouten in een brief zien. Door een videoboodschap voor toekomstige stageplekken in te spreken, zouden stagebedrijven minder snel (bewust of onbewust) een vooroordeel over een student hebben.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer