‘Internationalisation at home’ als alternatief voor buitenlandstage

De coronacrisis heeft grote invloed op veel onderdelen van het onderwijs, zo ook op de buitenlandse stages. Die kunnen niet meer doorgaan en de nieuwe voorzitter van de adviesraad van Nuffic, Tanja Jadnanansing, ziet een alternatief in wat ze ‘internationalisation at home’ noemt. Dit meldt MBO Today.

“Als scholen en internationaal georiënteerde bedrijven samen optrekken kunnen mbo-studenten zeker internationale leerervaringen opdoen”, legt Jadnanansing uit. “Als iedereen zich maar bewust is van het belang van de student en redeneert vanuit ‘What’s in it for them’.” Volgens Jadnanansing moet je altijd een plan B hebben in slechte tijden, zoals nu in de coronacrisis, en dat betekent soms zoeken naar creatieve oplossing. “Daarom is de vraag niet of, maar hoe je met internationaliseringsprogramma’s doorgaat.”

Focus verleggen

Als projectleider bij Nuffic onderzocht Daniëlle Scholtes of en hoe de visie van mbo-scholen op internationalisering is veranderd door het coronavirus. Het onderzoek toont aan dat bij 90 procent van de scholen de visie amper is veranderd, maar dat ze de focus wel hebben verlegd. “Interculturele schoolomgevingen, stages bij internationaal georiënteerde leerbedrijven of online projecten met het buitenland bieden mogelijkheden voor studenten om internationale competenties te ontwikkelen”, aldus Scholtes. Als voorbeelden noemt ze online gastcolleges van buitenlandse koks bij horecavakken, of internationale samenwerkingsprojecten die online alsnog kunnen plaatsvinden.

Ook bedrijven moeten een rol spelen in deze kwestie, vindt Jadnanansing. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werkt hier al aan door het toegankelijk maken van internationale leermogelijkheden bij leerbedrijven in Nederland.

Door: Nationale Onderwijsgids