NOG Vacature Directeur Da Costaschool

Functietitel:
Directeur Da Costaschool
Online datum:
09-07-2024
Aanvang functie:
01-10-2024
Provincie:
Zuid-Holland
Plaats:
Den Haag
Sector:
Basisonderwijs
FTE
0,8 - 1,0
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Uren:
32 - 40
Soort vacature:
Fulltime
Salarisschaal:
D12 cao PO
Carriere niveau:
directie
Ervaring:
5 tot 7 jaar
Opleidingsniveau:
HBO/WO
Omschrijving:

Thematisch werken | vakonderwijs | brede ontwikkeling

De functie

“Als je binnenkomt in de prachtige, monumentale school voel je je al direct welkom. De prettige open sfeer, het team, de kinderen en de ouders zorgen voor een positieve energie in de school.” Zo typeert een ouder het warm pedagogisch klimaat van deze school in Den Haag.

Bij de Da Costaschool kies je voor een uitdagende functie, waar je samen met het team werkt aan talentontwikkeling van leerlingen. Uniek is de doe-vrijdag waarbij leerlingen les krijgen van verschillende vakdocenten op het gebied van muziek, handvaardigheid, techniek/programmeren en burgerschap. Als directeur ga je aan de slag om samen met een betrokken team het specifieke concept en de onderwijsontwikkeling verder uit te werken.

Je bent een onderwijskundig leider. Vanuit een eigentijdse visie die breed gedragen wordt door het team, geef je richting aan de verdere ontwikkeling van de school en faciliteer je de inzet van de aanwezige talenten binnen het team. Daarbij zie je de school als een professionele, lerende omgeving waarbij je het beste uit jouw team en leerlingen wilt halen. Net als de ouders heb je hoge verwachtingen van de onderwijskwaliteit.

Voor jou als directeur ligt er de volgende opdracht:

 • Je werkt aan het verder organiseren van leerdoelgericht onderwijs, dat past bij de behoeften van de leerlingenpopulatie.
 • Je bevordert het eigenaarschap van het team, betrekt de medewerkers actief bij veranderingsprocessen en versterkt hun competenties.
 • Je borgt het differentiëren van de EDI-werkwijze, stuurt op opbrengsten en bevordert het burgerschapsonderwijs.
 • Je handhaaft het thematisch werken voor de wereldoriënterende en creatieve vakken en optimaliseert dit waar nodig.

Popel je om deze uitdaging aan te gaan om de school, waar iedere ouder zijn of haar kind naartoe wil laten gaan, verder uit te bouwen? Heb je meer informatie nodig? Schroom dan niet en neem contact op met Marcel van der Linden, sr. consultant bij ScoliX op 06-57599240.

Ingangsdatum: 1 oktober 2024 of zo spoedig mogelijk hierna.

De organisatie biedt:

 • Een moderne school in een bijzonder monumentaal pand, dat onderdeel is van de buurt.
 • Een goed functionerend team dat zelfkritisch en betrokken is.
 • Een school met een goed pedagogisch klimaat, tevreden ouders en leerlingen.
 • Ruime mogelijkheden voor ontwikkeling vanuit SCOH en ondersteuning van (nieuwe) directeuren.
 • Een bestuurstoelage van € 350,- per maand op fulltime basis (parttime naar rato).

Schaal/cao: Aantal uur per week (min./max.):

€ 3.334 - € 6.665 | D12 cao PO 32 – 40 uur

Informatie over de organisatie

De Da Costaschool is een kleine, gezellige basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Het is een echte buurtschool met ongeveer 210 leerlingen en 20 medewerkers. De school is gehuisvest in een monumentaal gebouw. De populatie is een afspiegeling van de wijk, met veel hbo- of universitair opgeleide inwoners. Een aantal kinderen heeft ouders met een niet-Nederlandse of dubbele nationaliteit, veelal expats.

Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers, waaronder onderwijsondersteuners, een administratief medewerker en conciërge. Het managementteam bestaat naast de directeur uit een adjunct-directeur en een intern begeleider. De adjunct-directeur vervult een belangrijke rol binnen de onderwijskundige ontwikkeling van de school. In het team is er ook een specialist op het gebied van begaafdheid en rekenen en er wordt in 2024-2025 een leerkracht opgeleid tot NT2-specialist.

Daarnaast zijn er meerdere vakdocenten voor de Doe-vrijdag. Op deze dag staat creatieve talentontwikkeling centraal. De school biedt Engels vanaf groep 1, heeft aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden en een plusklas voor de leerlingen die meer aankunnen. De christelijke signatuur is zichtbaar in de omgang met elkaar, in de waarden en normen en in de taal en sfeer op school. 

De Da Costaschool maakt deel uit van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De stichting is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Onder het bestuur vallen 32 basisscholen, 21 daarvan hebben een inpandige peuterschool. Daarnaast zijn er 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor speciaal en (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Het Huis van SCOH ondersteunt het bestuur, de scholen en de peuterscholen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de Da Costaschool en naar de website van SCOH.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Onderwijskundig leiderschap: Je bent in staat om het team te inspireren, te motiveren en te leiden vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen.
 • Verandermanagement: Je beschikt over sterke vaardigheden in het begeleiden en implementeren van veranderingen en het vermogen het team hierin mee te nemen.
 • Zichtbaar en communicatief vaardig: Je staat er en stelt je open voor leerlingen, ouders en team en kunt schakelen met alle stakeholders. Je hebt daarbij aandacht voor andere opvattingen en bevordert onderlinge, transparante communicatie.
 • Planmatig werken: Je stelt prioriteiten en stelt samen met het team een helder en realistisch plan van aanpak op met expliciete aandacht voor de implementatie en borgingsfase vanuit het kwaliteitsdenken. Je versterkt de doorgaande lijn in het onderwijs op de school in vorm en betekenis.

Functie-eisen

 • Je hebt (leidinggevende) ervaring in het onderwijs. Je hebt bij voorkeur een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze te volgen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor SCOH. Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk 26 augustus 2024 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina. Lees hier onze tips voor een goed cv.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in Den Haag.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 26 augustus 2024

Voorgesprekken ScoliX: 28 augustus 2024

1e gesprek BC en BAC: 5 september 2024

2e gesprek BC en BAC: 12 september 2024

Wil je in jouw agenda alvast rekening houden met deze data?

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Gegevens ScoliX

Naam instelling:
ScoliX
Adres:
Burgemeester Stramanweg 63
Postcode:
1191 CX
Plaats:
Ouderkerk a/d Amstel
Telefoonnummer:
020 737 0061
Website:
https://www.scolix.nl/
Provincie:
Noord-Holland
Omschrijving:

Opdrachtgevers waarderen ons vanwege onze kennis van onderwijs, zorgvuldige aanpak en betrokkenheid. Ons motto is: ScoliX voor goed geleid onderwijs. Wij zetten ons in op drie gebieden: interim-management, werving & selectie en consultancy.