Volume flexbranche krimpt met een vijfde in 2020

Het volume in de flexbranche daalt dit jaar naar verwachting met 20 procent, beduidend meer dan tijdens de vorige crisis in 2009. Daarbij vindt de grootste terugval in het tweede kwartaal plaats. Vooral de horeca, waarin veel studenten werkzaam zijn, en de luchtvaart, worden hard geraakt. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de flexbranche van het ING Economisch Bureau.

De (verwachte) krimp wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. De sector wordt ten eerste hard geraakt door de coronacrisis. In de tweede plaats was in het eerste kwartaal de arbeidsmarkt nog altijd krap, waardoor het moeilijk was om geschikt personeel te vinden. Tot slot maakt de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 flexwerkers duurder.
 

De flexbranche wordt hard geraakt door de coronacrisis

In de maanden april en mei nam de vraag naar uitzendkrachten sterk af vanwege de vele (gedeeltelijke) bedrijfssluitingen als gevolg van corona. Het aantal uitzenduren lag in de eerste helft van het jaar dan ook 19% lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien zijn in de sectoren die sterk zijn geraakt door de coronacrisis, zoals de horeca, detailhandel non-food en de luchtvaart, relatief veel oproep- en uitzendkrachten werkzaam. 
 

Flexwerkers worden als eerste ontslagen 

Doordat bedrijven in de afgelopen maanden minder en soms geen werk hadden werd het flexibele personeel, waaronder uitzendkrachten, als eerste naar huis gestuurd. Zo nam het aantal flexwerkers in het tweede kwartaal af met 272.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl het aantal werknemers met een vast dienstverband over dezelfde periode met 157.000 is toegenomen. 
 

Nieuwe wet maakt uitzendkrachten duurder 

De volumekrimp in de flexbranche speelt overigens al langer. In 2019 lag het volume 1 procent lager ten opzichte van 2018, met name vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast maakt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die begin dit jaar is ingevoerd, uitzendkrachten 5 tot 10 procent duurder. In het eerste kwartaal daalde het volume met 8 procent, terwijl de prijs, tegen de trend in, met 7 procent toenam. 
 

Snel herstel mogelijk

De verwachting is dat de flexbranche in 2021 weer terug kan zijn op het pre-corona niveau van eind 2019. “Hoewel de flexbranche hard is geraakt door de coronacrisis, kan de sector ook weer snel herstellen als de economische groei aantrekt”, stelt Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Bedrijven huren bij groei veelal eerder flexibel personeel in dan dat ze direct vast personeel in dienst nemen, zeker gegeven de huidige onzekerheden. Een hogere prijs nemen ze op de koop toe.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids