Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Van de gediplomeerde mbo-studenten haalt maar liefst 90,5 procent hun diploma binnen de studietijd die daarvoor staat. Dit is een stijging van 1,8 procent ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de twaalfde Benchmark mbo. Ook financieel staan de mbo-scholen er solide voor: de liquiditeit en solvabiliteit stegen in 2016 licht. Dit meldt de MBO Raad.

Het mbo telde op 1 oktober 2016 in totaal 492.755 studenten, een stijging van 1,8 procent in vergelijking met 2015. Dit heeft te maken met de toegenomen populariteit van leerwerkplekken waarbij studenten drie of vier dagen leren op een werkplek combineren met één of twee dagen school (de bbl-route). Voor de langere termijn moet het mbo – vanwege teruglopende aantallen leerlingen op het vmbo - rekening houden met krimp.
 
Naast de stijging naar 90,5 procent van het percentage gediplomeerde mbo-studenten dat een opleiding afrondt binnen de daarvoor gestelde tijd, daalde het vroegtijdige schoolverlaters naar 4,6 procent. Verder kozen in 2016 meer mbo-studenten voor een vervolgopleiding op het hbo. Van de mbo-niveau 4-studenten met een diploma schreef 36,2 procent zich in bij het hbo. Uit cijfers van DUO bleek eerder al dat mbo’ers in het hbo vrijwel even goed presteren als havisten. Na vijf jaar heeft 45 procent van de mbo'ers en 45.7 procent van de havisten een diploma in het hbo.
 
De liquiditeit (mogelijkheid om aan korte termijnverplichtingen te voldoen) van mbo-scholen verbeterde in 2016 licht. Het aantal scholen met een lage liquiditeit daalde van vijftien naar elf en de gemiddelde liquiditeit van alle scholen samen is nu 1,6. Ook de solvabiliteit (mogelijkheid te voldoen aan lange termijnverplichtingen) van scholen steeg, slechts een enkele school scoort onder de door de inspectie gehanteerde benedengrens. 
 
De Benchmark mbo laat cijfers zien over de financiën, het studiesucces en de medewerkerstevredenheid over 2016. Deze laatste bouwsteen van de benchmark verschijnt om de twee jaar. De JOB-Monitor meet de studententevredenheid: deze benchmark wordt uitgevoerd door studentenorganisatie JOB. De resultaten van de JOB-Monitor worden aan het einde van studiejaar 2017/2018 gepresenteerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids