Normal_ict_vrouw_werken_studeren3465

Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste arbeidsmarktperspectieven. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo. Dit meldt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Werkgevers moeten de komende 6 jaar rekening houden met grote knelpunten in de personeelsvoorziening van technische, ict- en pedagogische beroepen. Voor 87 procent van de vraag naar ict’ers, voornamelijk op hogere niveaus zoals software- en applicatieontwikkelaars, worden grote knelpunten verwacht. Ook het vinden van leerkrachten in het basisonderwijs, waarvoor de behoefte aan vervanging van vertrekkend personeel groot is, wordt moeilijk. Binnen de technische beroepen zal het moeilijker worden om vacatures in te vullen voor bijvoorbeeld elektriciens en elektromonteurs, (elektrotechnisch) ingenieurs, architecten, en technici bouwkunde en natuur. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden uit de richtingen techniek en informatica, blijven de knelpunten groot. 
 
De arbeidsmarktperspectieven voor jongeren zijn de komende jaren gemiddeld genomen goed, maar er zijn grote verschillen naar opleidingsniveau en -richting. Over het algemeen hebben jongeren met een hoger opleidingsniveau betere arbeidsmarktperspectieven dan jongeren met een lager opleidingsniveau. Op wo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede tot zeer goede perspectieven op een baan. Dit geldt vooral voor gediplomeerden met een wo achtergrond in techniek, onderwijs, medicijnen, gedrag en maatschappij. Op hbo-niveau heeft 43 procent van de gediplomeerden (zeer) goede arbeidsmarktperspectieven, voornamelijk in de richtingen onderwijs, techniek, landbouw, of gezondheidszorg. Op mbo-niveau bieden mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek de beste kansen op werk. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids