Logo_logo_aoc_raad

Ontwikkelingen in het groene onderwijs in 2016 hebben ertoe geleid dat het college van bestuur van Helicon heeft besloten om weer toe te treden tot de AOC Raad. De ingrijpende bezuinigingen, de Ontwikkelagenda en het thema doelmatigheid vragen om gezamenlijke belangenbehartiging, door alle aoc's. Dit meldt de AOC Raad.

Het jaar afwezigheid in de AOC Raad heeft samenwerking met andere aoc’s en participatie in examenleverancier de Groene Norm en het bestuurlijk samenwerkingsverband voor groene onderwijsinstellingen de Groene Tafel in 2016 niet in de weg gestaan. Ook in het opstellen van de Ontwikkelagenda en doelmatigheidsonderzoek van de AOC Raad heeft Helicon afgelopen jaar volop meegedacht en geparticipeerd. Het hernieuwen van het lidmaatschap van de AOC Raad is dan ook een logische stap. De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Helicon hebben onlangs hiermee ingestemd, waardoor het lidmaatschap per 1 januari 2017 kan worden verwezenlijkt.
 
Voorzitter Jan-Pieter Janssen van de AOC Raad is blij dat Helicon zich weer door de AOC Raad laat vertegenwoordigen, zodat met verenigde krachten de belangen voor het aoc-onderwijs kunnen worden behartigt: “Het is goed dat we vanaf januari weer de eenheid als aoc-collectief hervinden, het is een guur klimaat voor de scholen momenteel”, zei hij in zijn kerstboodschap.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids