Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

De toekomstbestendigheid van het groen onderwijs staat op de tocht. Het aantal leerlingen daalt sneller dan in het overige voortgezet onderwijs en mbo. De inspectie concludeert daarom in haar rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ dat aoc-besturen doelmatiger en creatiever moeten anticiperen op de toekomst. Dit staat in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

De snellere leerlingendaling in het groen onderwijs is mede te danken aan het feit dat veel aoc’s in niet-stedelijk gebied gevestigd zijn. Ook kiezen steeds minder leerlingen voor groen onderwijs. Volgens de inspectie moeten de besturen van de aoc’s hierop anticiperen in hun beleid voor de toekomst. 
 
Er moet een nauwere samenwerking met groene bedrijven in de regio komen. Daarnaast zorgt de kleinschaligheid van aoc’s ook voor een uitdaging in het op peil houden van de onderwijskwaliteit. Hiervoor zouden aoc’s meer de samenwerking moeten aangaan met andere regionale scholen voor voortgezet onderwijs en mbo.
 
De inspectie ziet dat de financiële positie van de aoc’s over het algemeen voldoende is. Een aantal aoc’s kunnen hierin nog grote vooruitgang boeken. 
 
De conclusies van de inspectie sluiten aan bij de afspraken die onlangs gemaakt zijn in het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’. Hierin hebben de aoc’s afgesproken met hun samenwerkingspartners om het groene onderwijs toekomstbestendig te maken in kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids