Normal_groene_school__groen_onderwijs

De AOC’s en VBG (Vereniging Buitengewoon Groen, het vmbo-groen dat geen deel uitmaakt van een AOC) willen op een andere manier gaan samenwerken. De nieuwe samenwerkingsvorm komt in plaats van de AOC Raad, die op 31 maart 2019 wordt opgeheven. Dat heeft de ledenvergadering van de AOC Raad woensdag 28 november besloten. Dit meldt de AOC Raad.

De logische overgang van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW, heeft de wereld rond het groene onderwijs veranderd. Belangenbehartiging vindt al geruime tijd plaats door de MBO Raad en de VO-raad, waarvan alle AOC’s lid zijn.
 
Daarnaast ontmoeten de scholen voor (v)mbo groen elkaar regelmatig binnen de Groene Tafel en het GroenPact, waarin samengewerkt wordt tussen de groene onderwijskolom, het bedrijfsleven en het ministerie van LNV. Hierdoor ontstond de behoefte aan een lichtere, meer flexibele vorm van samenwerken.
 
De nieuwe samenwerkingsvorm is bedoeld voor kennisdeling en overleg over onderwerpen die  binnen bovengenoemde organisaties niet of onvoldoende aan de orde komen, zoals examinering in ons vmbo en mbo en andere zaken die specifiek zijn voor het groen (v)mbo, het cursus- en contractonderwijs van de AOC’s en de groene aspecten van de kwaliteitsagenda’s mbo.
 
De nieuwe samenwerkingsvorm wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de Raden van Toezicht van de scholen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids