Fotograaf: Jeroen van der Wielen

Woensdag 16 januari is de ‘Groenpact 2e fase’ gepresenteerd op de Groenpact Manifestatie in Groenekan. Minister Schouten sprak haar steun uit voor Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Ook ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw en werd bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018. Dit meldt Groenpact.

Arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie

Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen. Op de manifestatie werden de resultaten van de afgelopen jaren getoond.
 
Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks 0,6 miljoen euro beschikbaar voor het platform Groenpact. Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven.
 

Extra geld voor praktijkgericht onderzoek

Voor de transitieopgaven is veel onderzoek nodig, het (grotere) succes ligt echter in de mate van kennisdeling en toepassing. Samen met de hogescholen en met hulp van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wordt een nieuw meerjarig programma praktijkkennis voor voedsel en groen opgezet. Het doel hiervan is het versterken van de groene kennisinfrastructuur en het laten doorwerken van innovaties in de praktijk zoals op het boerenerf, in de kas en in het stadsgroen. Ook het groene mbo zal worden betrokken bij deze ontwikkeling.
 

Green deal

Minister en diverse onderwijspartijen, NAJK, IPO en BoerenNatuur ondertekenden op de Manifestatie de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groen onderwijs’. Deze Green Deal zorgt ervoor dat landbouw en natuur, via het onderwijs, sterker worden verbonden. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit en biedt de boeren van de toekomst een ander handelingsperspectief.
 

Impactprijsvraag Groen Onderwijs 2018

Leerlingen en studenten maken het verschil. Zij staan aan de basis van de vernieuwing die nodig voor maatschappelijke uitdagingen in de groene sector. Hoe vindingrijk jonge mensen tijdens hun opleiding zijn werd zichtbaar tijdens de bekendmaking van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018. In de categorieën vmbo, mbo, hbo en Wageningen University werden de winnende projecten bekend gemaakt. Zij ontvingen elk 2500 euro.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids