Normal_duurzaam__klimaat__groen

Vanuit de Regio Deal Zeeland heeft de provincie Zeeland 500.000 euro beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan Samenwerking in de Groene Delta. Dit plan is een gezamenlijk project van Food Delta, ZLTO, Scalda en Pontes Scholengroep om te zorgen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland. Dit meldt provincie Zeeland.

Groen onderwijs hoort thuis in Zeeland. De groene sector is volop in ontwikkeling. Technologische vernieuwingen als aquacultuur, precisielandbouw en gebruik van robots of drones bieden nieuwe mogelijkheden. In economisch opzicht zorgen innovatieve ideeën, nieuwe producten en biodiversiteit voor nieuwe mogelijkheden tot samenwerking in de sector. Hiermee groeit ook de behoefte aan goed opgeleide krachten. Het is belangrijk dat docenten, leerlingen en studenten nieuwe competenties en skills ontwikkelen, zodat er een goede aansluiting is tussen opleiding en de groene praktijk. Het plan Samenwerking in de Groene Delta voorziet in die behoefte.
 

Crossovers

Aandachtspunten binnen het project Samenwerking in de Groene Delta zijn doorlopende leerlijnen, een gezamenlijke onderzoekskalender en een excellentieprogramma. In de inmiddels opgestarte ontwikkelfase is  het onderwijs daadwerkelijk aan de slag met vernieuwing. Zo onderzoeken Scalda en Pontes mogelijke crossovers met opleidingen in andere richtingen, zoals Horeca, Economie en Techniek. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en brancheorganisaties. De samenwerking in de onderwijskolom (vmbo-mbo-hbo) krijgt verder vorm met het onderzoeken van de mogelijkheden voor één of meer associate degrees.
 

Over de Regio Deal

Groen onderwijs is één van de projecten waarvoor het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld vanuit de Regio Deal. Met de Regio Deal Zeeland kwam 35 miljoen euro beschikbaar voor een aantrekkelijk Zeeuws woon- en werkklimaat. Het bedrag wordt aangevuld met eenzelfde bijdrage uit de regio en, in overleg met het Rijk, besteed aan in totaal dertien projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat in Zeeland. De impuls die nu gegeven wordt aan het groene onderwijs, zal zorgen voor innovaties in de hele sector.
 
Door: Nationale Onderwijsgids