Normal_deltawerken_zeeland

Provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen vinden het belangrijk om jongeren intensiever bij het openbaar bestuur te betrekken en te bevorderen dat meer jongeren (in de toekomst) hun stem uitbrengen. Daarom willen zij met docenten Nederlands en Maatschappijleer hierover van gedachten te wisselen. Dit meldt provincie Zeeland.

De Commissaris van de Koning Han Polman nodigt Zeeuwse docenten Nederlands en Maatschappijleer (en andere belangstellende docenten) van harte uit voor een informatieavond op woensdag 12 december 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Statencomplex van het Provinciehuis in Middelburg. Naast informeren wil de provincie Zeeland ook graag weten welke informatiebehoefte er bestaat over dit onderwerp en hoe dit het beste aangepakt kan worden. Het programma wordt afgesloten met een echte winterse stamppotmaaltijd.
 
Meer informatie is te vinden via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids