Normal_deltawerken_zeeland

Het kabinet heeft vijftien miljoen euro uitgetrokken voor onderwijs in de provincie Zeeland als onderdeel van de Regio Deal Zeeland. Het geld is voor het grootste gedeelte bestemd voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit meldt NU.nl.

In totaal 35 miljoen euro wordt in de Zeeuwse economie gepompt onder de naam Regio Deal Zeeland. De deal werd afgelopen vrijdag in Den Haag ondertekend door Zeeuwse provinciebestuur en de vicepremiers Kajsa Ollongren en Carola Schouten. 15 miljoen euro ervan is bestemd voor het Zeeuwse onderwijs.
 
Het grootste gedeelte, 8 miljoen euro, gaat naar het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dat kampt al jaren met teruglopende leerlingenaantallen. Als gevolg daarvan moesten de vier middelbare scholen fuseren. Volgens het kabinet is het voor de leefbaarheid in de regio van belang dat er goed onderwijs wordt aangeboden. 
 
De overige 7 miljoen euro is bestemd voor University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. De UCR krijgt een nieuwe afdeling, de Department of Engineering en Innovation, die bètastudenten gaat opleiden ‘met een brede blik op duurzame technologische oplossingen voor deltavraagstukken’. Het nieuwe departement moet zorgen voor een jaarlijkse instroom van honderd extra studenten voor UCR. In totaal wil de UCR groeien van 600 naar 900 studenten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids