Normal_varken__2_

De bestuursrechter van Zwolle kan niets doen voor de dertien Nederlandse agrarische opleidingscentra (aoc’s). De aoc’s eisten ruim twee maand geleden dat de financiële situatie in het groen onderwijs gelijk zou worden getrokken met die in het reguliere mbo. De rechter kon dit  echter niet toewijzen, omdat de verschillende ministeries zelf hun budget bepalen. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

In tegenstelling tot het reguliere mbo worden aoc’s niet door het ministerie van onderwijs bekostigd, maar door dat van economische zaken. Volgens de AOC Raad, belangenhartiger van het groen onderwijs, krijgen leerlingen in het aoc sinds twee jaar zo’n 25 miljoen euro minder dan leerlingen in het reguliere mbo. Dat betekent in de praktijk dat voor een aoc-leerling jaarlijks ongeveer 800 tot 1000 euro minder beschikbaar is dan voor een mbo-leerling.
 
De rechter erkent dat er sprake is van onderbekostiging van aoc’s ten opzichte van roc’s. Maar een rechter kan geen uitspraken doen over hoe de verschillende ministerie hun budget bepalen. De uitspraak is een zware teleurstelling voor de aoc’s. De groene scholen hoopten lange tijd dat de overheidssubsidie voor groen onderwijs bijgetrokken zou worden. Uiteindelijk hoopten ze dit via de rechter te kunnen afdingen, maar deze heeft nu nul op het rekest gegeven. 
 
“Wij bekijken nu nog met onze advocaten of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgstap”, reageert Jansen van de AOC-raad. Een ander mogelijk lichtpuntje is de optie dat het groen onderwijs  op termijn onder het ministerie van onderwijs gaat vallen. Dat zal de gesprekken over de bekostiging weer kunnen openbreken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids