Normal_groen__gras__agrarisch__landbouw

Het groene mbo-onderwijs wordt van het ministerie van Landbouw volledig overgeheveld naar het ministerie van Onderwijs. Verder wordt zowel het reguliere onderwijs als het groene onderwijs op mbo-instellingen gelijk bekostigd. Deze plannen staan vermeld in het Regeerakkoord van kabinet-Rutte III. Dat meldt Groen Onderwijs.

Het gelijktrekken van de bekostiging heeft op het reguliere mbo-onderwijs een klein negatief effect. Voor het groene mbo zijn de plannen van de nieuwe kabinetsformatie juist zeer positief. Mbo-instelling die groen onderwijs aanbieden, klaagden de laatste jaren namelijk behoorlijk over die bekostiging, omdat die voor groene scholen lager zou liggen dan voor reguliere scholen. Die verschillen werden uiteindelijk inderdaad gevonden na een onderzoek. De bekostigingsverschillen zouden komen doordat het ministerie van Economische Zaken (Landbouw)tot dusver de verantwoordelijkheid had over het groene onderwijs. De overplaatsing naar het ministerie van Onderwijs biedt dus naar verwachting uitkomst voor groene mbo-instellingen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids