Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Belangenverenigingen binnen de kinderopvang zijn het eens met de aangifte van BOinK tegen de Amsterdamse crèche 24/7. De belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK wil met de aangifte bereiken dat bestuurders van een kinderopvang strafrechtelijk vervolgd gaan worden als zij zich bewust niet houden aan veiligheids- en kwaliteitsnormen. Een goede zaak, vinden zowel Jelmer Kruyt van Brancheorganisatie Kinderopvang als Kathalijne Buitenweg van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Dit melden NOS en BMK.

Met de aangifte wil BOinK ervoor zorgen dat  er in de toekomst strenger wordt opgetreden tegen bestuurders van een kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dat aangifte soms de beste stap kan zijn bij dergelijke incidenten. Toch noemt de organisatie dit een uitzondering die niet per se met meer regels kan worden voorkomen. Volgens de organisatie is het beter om van tijd tot tijd te kijken of de bestaande regels nog effectief zijn.
 
Ook de BMK onderschrijft dat het van groot belang is dat ingegrepen wordt als de pedagogische kwaliteit en/of veiligheid niet gewaarborgd is, ook bij gerede twijfel. Maar het belangrijkste is dat voorkomen moet worden dat ingrijpen nodig is, aldus de organisatie. De BMK pleit voor nieuwe wet- en regelgeving voor de sector als geheel, die gericht is op kwaliteit vooraf in plaats van maatregelen achteraf. Daarbij horen ook toetredingsregels voor nieuwe aanbieders van kinderopvang. 
 
Crèche 24/7 Kids was niet aangesloten bij één van de landelijke brancheorganisaties. Hierdoor konden niet eerder stappen worden ondernomen. Er waren meerdere zaken niet op orde bij de crèche. Zo werden er ruim vier keer zoveel kinderen opgevangen, terwijl opvang voor twaalf kinderen het maximum was.
 
© Nationale Onderwijsgids