Normal_toets_examen_denken_huiswerk

Geef studenten de kans om mee te denken over de kwaliteit van toetsing en ga hierover met studenten in dialoog. Uiteindelijk draagt dat bij aan verbetering van de kwaliteit. Dat stelt promovenda Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp in haar proefschrift. Ze onderzocht kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs en het verband tussen de studentenperspectieven op die kwaliteit en hun leren. Dit meldt Open Universiteit.

Wat is kwaliteit van toetsing nu eigenlijk?

Kwaliteit van toetsing gaat om meer dan alleen de kwaliteit van één enkele toets, legt Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp uit. Het gaat om allerlei aspecten, zoals de kwaliteit van de toets, toetsitems, taken, het proces van toetsen en feedback, toetsprogramma’s voor cursussen en curricula, de procedures, het beleid en de organisatie. Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp: "Het is een uitdaging om kwaliteit van toetsing te realiseren als je niet één overzicht hebt van wat het eigenlijk is." 
 
In haar onderzoek heeft ze dit op basis van wetenschappelijke literatuur over mbo, hbo en wo in kaart gebracht. (Zie ook de website www.assessmentquality.com) Gerritsen-van Leeuwenkamp adviseert onderwijsaanbieders om, samen met belanghebbenden, eenduidig te beschrijven wat je verstaat onder kwaliteit van toetsing in relatie tot wat je met de toetsing wilt bereiken en hoe je de toetsing gaat gebruiken.
 

De inbreng van studenten

Kwaliteit hangt ook af van wat belanghebbenden eronder verstaan, daarom is het belangrijk om belanghebbenden te betrekken. Daarbij worden studenten nogal eens over het hoofd gezien. Dat is jammer en een gemiste kans volgens Gerritsen-van Leeuwenkamp: "Studenten hebben unieke perspectieven, doordat zij direct de gevolgen ondervinden van onvoldoende kwaliteit. Als een student bijvoorbeeld onduidelijke feedback krijgt, heeft hij geen idee hoe hij zijn verslag kan verbeteren. Deze studentenperspectieven op kwaliteit van toetsing hangen samen met de wijze waarop studenten leren en de cijfers die ze halen."
 

Vragenlijsten

Gerritsen-van Leeuwenkamp heeft twee vragenlijsten ontwikkeld waarmee onderwijsaanbieders de perspectieven van studenten kunnen evalueren. Ze pleit ervoor om die inbreng van studenten ook weloverwogen mee te nemen bij het beoordelen en realiseren van kwaliteit. Dat geeft gericht aangrijpingspunten hoe de kwaliteit van toetsing verbeterd kan worden om het leren van studenten te bevorderen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de verbetering en garandering van de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids