Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

De PO-Raad gaat onderzoeken op welke manier de vierdaagse schoolweek kan gebruikt worden als noodmaatregel, nu het lerarentekort alsmaar groter wordt. De raad start hiervoor een werkgroep die noodscenario’s gaat ontwikkelen en die zich focust op onderwijsvermindering met behoud van kwaliteit. Dit meldt de PO-Raad.

De PO-Raad sluit hierbij aan bij het initiatief van de Amsterdamse scholen, die noodgedwongen een vierdaagse schoolweek overwegen. Volgend jaar zullen de noodscenario’s gedeeld worden. 
 
Tevens organiseert de PO-Raad in 2020 een netwerkbijeenkomst voor onderwijsassistenten. Er is veel belangstelling voor aanvullende scholing voor onderwijsassistenten in Nederland. De bijeenkomst zal zich richten op nieuwe ontwikkelingen in opleidingsroutes en op het delen van praktijkervaringen. De PO-Raad wil in kaart brengen wat er nodig is om deze ontwikkeling te stimuleren. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids