Logo_lsvb__studentenbond__logo

Vandaag heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die de internationalisering van het hoger onderwijs in goede banen zou moeten gaan leiden. De voorstellen in deze wet zijn daartoe echter niet in staat en door het gebrek aan een eenduidige achterliggende visie is het niet te voorspellen wat de effecten zijn van deze maatregelen. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) Alex Tess Rutten: “Als internationalisering van het onderwijs niet goed geregeld is, leidt dat tot vermindering van onderwijskwaliteit en komen internationale studenten in een hele kwetsbare positie op de woningmarkt. Deze wet vergroot onze zorgen hierover.” Dit meldt de LSVB.

De Landelijke Studentenvakbond pleit voor een inhoudelijk gesprek over het nut en de noodzaak van internationalisering. In een brief uit juni 2018 en haar reactie op het beleidsonderzoek internationalisering stelt ook de minister van Onderwijs zelf dat het oorspronkelijke doel, het opdoen van internationale en interculturele competenties, naar de achtergrond verdwijnt door de vele discussies over de Engelse taal en de grote instroom van internationale studenten en dat we daar weer op moeten focussen. Rutten: “In deze wet ontbreekt alweer een inhoudelijke visie op internationalisering, terwijl juist dat is waar we zoveel behoefte aan hebben. Het is bizar dat de minister zelf ook zegt dat dit nodig is, maar daar vervolgens  niet naar handelt.”
 
Visieloos internationaliseren leidt tot internationalisering om de euro’s. Opleidingen en instellingen hebben een financiële prikkel om studentenaantallen te verhogen. Om deze perverse prikkel tegengaan, moet een inhoud- en visierijk beleid worden gevoerd, stelt de bond.
 
Door: Nationale Onderwijsgids