Aanmelden voor experiment Ruimte in Onderwijstijd kan tot 1 juni

Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 1 juni 2020 (dus tot en met 31 mei) aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De inschrijvingstermijn is verplaatst naar de maand mei (was: april) vanwege de tijdelijke sluiting van scholen in verband met het coronavirus. Over de aangepaste aanmeldperiode voor het experiment leest u in de Wijziging beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De duur van het experiment is vijf schooljaren. Deelnemende scholen krijgen meer vrijheid rond het aantal, de lengte en de planning van vakanties en schoolweken korter dan vijf dagen. Daarbij mogen zij een beperkt deel van de onderwijstijd door een andere professional laten invullen. Dit kan alleen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en in samenspraak met het team.
 

Voorwaarden voor deelname

Het experiment Ruimte in Onderwijstijd biedt scholen extra ruimte in de indeling en de invulling van de onderwijstijd, met als doel te onderzoeken of dit de onderwijskwaliteit op de langere termijn kan verbeteren. Dit is dus iets anders dan de incidentele maatregelen die inspelen op de actuele personeelstekorten. Om in aanmerking te komen voor deelname aan dit experiment, geldt een aantal belangrijke voorwaarden: een goed doordacht plan passend bij de onderwijsvisie van de school, goede onderwijskwaliteit, waarborging van kansengelijkheid en instemming van de medezeggenschapsraad.
 
Door: Nationale Onderwijsgids