Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Werkgevers moeten meer werk maken van de aanpak van laaggeletterdheid. Vooral binnen de top 5 beroepsgroepen waar procentueel laaggeletterdheid en laaggecijferdheid het meeste voorkomt. Dat zijn schoonmakers, hulpkrachten in de bouw en industrie, productiemachinebedieners, hulpkrachten in de landbouw en keukenhulpen. Het gaat om 34 tot 44 procent van het aantal werknemers in deze beroepen. Zij beheersen het minimale taalniveau niet. Daardoor kunnen zij niet volwaardig in de Nederlandse maatschappij functioneren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Spreiding van laaggeletterdheid: inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende’ dat Stichting Lezen & Schrijven vandaag aanbiedt aan Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. Daarnaast toont het onderzoek aan dat meer dan een kwart van de laagopgeleide werkzoekenden grote moeite heeft met taal en/of rekenen. Hier ligt een kans om hun doorstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University voerde het onderzoek uit in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven. Dit meldt Stichting Lezen en Schrijven.

Invloed laaggeletterdheid op werk

Taal en rekenen zijn onlosmakelijk deel van het werk binnen elke beroepsgroep. Laaggeletterde en/of laaggecijferde werknemers hebben dikwijls ook moeite met digitale apparaten en systemen. Ze zijn minder productief, werken langzamer en maken meer fouten, doordat ze informatie minder goed en snel begrijpen. Daarnaast is er een groter risico op bedrijfsongevallen en een hoger ziekteverzuim door een slechtere gezondheid, stress en schaamte. De invloed van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid op werken is dus groot en wordt met de digitalisering alleen maar groter. Investeren in de ontwikkeling van basisvaardigheden van deze medewerkers leidt niet alleen tot zelfverzekerder medewerkers, maar ook tot meer efficiëncy en lager ziekteverzuim. Veel werkgevers realiseren zich niet dat ook geschoolde medewerkers laaggeletterd kunnen zijn. 
 

Leven lang ontwikkelen sleutel voor een geletterd Nederland

De samenleving vergrijst en er is krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen is keihard nodig. Tegelijkertijd worden beroepen ingewikkelder: ook een parkeerwacht of thuiszorgmedewerker moet rapportages maken. In het bedrijfsleven worden steeds meer processen digitaal. Wanneer mensen aan de slag gaan met het verbeteren van hun taal- en rekenvaardigheden, heeft dit direct effect op hun kansen. De productiviteit en effectiviteit van arbeid nemen toe, zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij werknemers nemen toe en het inkomen kan toenemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids