Logo_gezonde_school

Houdt u zich op school bezig met een gezonde leefstijl van leerlingen/studenten? En wilt u meedenken met Gezonde School-onderwerpen zoals het betrekken van ouders, de website Gezondeschool.nl of het vignet Gezonde School? De organisatie wil graag weten wat er speelt binnen het so, po, vo en mbo en wat uw ervaringen zijn met het werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. Op deze manier kan de organisatie de informatie verbeteren en de input gebruiken voor verdere plannen. Dit meldt Gezonde School.

Op dit moment denken ruim 50 onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs mee. Gezonde School is op zoek naar alle type schoolmedewerkers zoals docenten, mentoren, directeuren/rectoren, conciërges en kantinemedewerkers. Ook medewerkers van scholen die (nog) niet werken met de Gezonde School-aanpakworden van harte uitgenodigd. 
 
Bent u benieuwd over welke onderwerpen het panel al heeft meegedacht? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/panel. Of wilt u zich al meteen aanmelden? Dat kan via dit formulier.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids