Meer aandacht op school voor relaties en seksualiteit via stimuleringsregeling

Van maandag 5 oktober tot en met maandag 16 november 2020 kunnen scholen via een account op www.mijngezondeschool.nl hun belangstelling kenbaar maken voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ronde 3, najaar 2020. Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit. Dit meldt Gezondeschool.nl.

De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ronde 3 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van maximaal 5.000 euro per schoollocatie. Deze ronde biedt plaats voor meer dan 250 scholen. 
 

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema Relaties en seksualiteit. De school moet hiervoor een Gezonde School-coördinator aanwijzen. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl. Ook is hij of zij eerste aanspreekpunt voor de eigen GGD en voor het landelijk programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt scholing als onderdeel van de stimuleringsregeling. Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan de school begeleiden het thema Relaties en seksualiteit binnen de school te versterken.
 
De school dient het geldbedrag te gebruiken om te werken aan de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator. Ook kan men bijvoorbeeld een activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van Relaties en seksualiteit. Welke activiteiten dit zijn verschilt per onderwijstype: primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.
 
Hiernaast kunnen scholen het geldbedrag ook gebruiken voor enkele facultatieve onderdelen, namelijk scholing van (vak)docenten, teamtrainingen, training van een functionaris in de zorgstructuur, inzet van gastdocenten, ouderaanbod en inzet van theaterproducties.
 
Klik hier voor meer informatie over de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en over de toekenningscriteria.
 
Door: Nationale Onderwijsgids