Logo_gezonde_school

De online methode Kwink is officieel erkend als Gezonde School-activiteit voor het thema Welbevinden. Kwink is een digitale methode voor sociaal-emotioneel leren voor het primair onderwijs om verstorend gedrag, zoals pesten, te voorkomen. Dit meldt Gezonde School.

Kwink is een preventieve interventie voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en van de klas een positieve groep te maken. Kwink zet in op de preventie van probleemgedrag. Want op de lange termijn kan grenzeloos gedrag op school zich ontwikkelen tot grenzeloos gedrag in de maatschappij. 
 
De leerlingen worden via www.kwinkopschool.nl meegenomen naar een fictieve dierenwereld in Kwink via animaties (filmpjes) op het digibord. Zo kunnen kinderen veilig praten over en oefenen met gedrag. De leerkracht zorgt ervoor dat deze oefensituaties worden verbreed naar de dagelijkse werkelijkheid. Kwink is in 2017 erkend als ‘goed onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Interventies.
 

Over Gezonde School-activiteiten

Veel scholen maken gebruik van Gezonde School-activiteiten. Het gaat hierbij om erkende interventies/activiteiten waarvan een onafhankelijke Erkenningscommissie heeft vastgesteld dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze activiteiten staan in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School
 
Door: Nationale Onderwijsgids