Logo_onderwijscooperatie_logo

In 2018 zal er een vierde editie van de Staat van de Leraar worden gepresenteerd door de Onderwijscoöperatie. Het thema van dit jaar is het plezier van leraren in hun werk. Hiervoor heeft de redactie van de Staat van de Leraar een korte enquête uitgezet. Dit meldt de Onderwijscoöperatie.

Om een goede indruk te krijgen van de staat van de leraar anno 2018, heeft de redactie van de Staat van de Leraar, bestaande uit vier leraren, een korte vragenlijst uitgezet. Deze is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs en het middelbaar (beroeps)onderwijs. De antwoorden worden gebruikt om Staat van de Leraar samen te stellen. 
 
De Staat van de Leraar 2018 wordt op 11 april gepresenteerd tijdens het congres van de Inspectie van het Onderwijs. De Staat van de Leraar wordt overhandigd aan de minister van Onderwijs, tegelijk met de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie, Staat van de Leerling en de Staat van de Schoolleider van de AVS en de VO-raad. Vorig jaar waren er vier nieuwkomers op dit gebied, namelijk de Staat van de Ouders, de Staat van de Universitaire Lerarenopleidingen, de Staat van het Internationaal Onderwijs en de Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland.
 
Het invullen van de enquete kan tot 1 februari. De vragenlijst is hier te vinden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids