Normal_schoolbord

Meer tijd en de ruimte om te werken aan vernieuwing. Dat is wat het onderwijs nu nodig heeft in plaats van nog meer opgelegd beleid van bovenaf. Dat schrijven 22 docenten uit het primair en voortgezet onderwijs in een online brandbrief en opiniestuk in Trouw. Inmiddels hebben ruim 1400 docenten hun steun betuigd aan het initiatief door de verklaring te onderschrijven. 

In de brief gaan de docenten in het op het zogenoemde Rapport Schnabel waarin de onderwijsvisie ‘Ons Onderwijsvisie 2032’ staat uitgewerkt. Hoewel het visierapport een goede poging is om het onderwijs aan te passen aan de maatschappij van de toekomst, zijn er volgens de docenten een aantal belangrijke elementen die nog aan het voorstel ontbreken. Die elementen zijn in de eerste plaats: tijd en autonomie voor de leraren.

De schrijvers stellen dat Nederlandse leraren veel te weinig tijd krijgen om zich goed voor te bereiden voor hun lessen. De tijd om lessen uit te werken of toetsen na te kijken wordt opgesnoept door de tijd die docenten voor de klas staan. Nederlandse docenten zouden zo’n 20 procent meer lesgeven dan hun Europese collega’s. De beleidsmakers van Onderwijs2032 willen het Nederlandse  onderwijs graag op het niveau brengen van voorbeeldlanden als Finland en Singapore maar dat blijft een utopie zolang het aantal lesuren per week niet drastisch wordt verminderd, aldus de docenten in de brief.

Daarnaast wordt het Nederlandse onderwijs “overstelpt met opgelegde bestuurlijke ‘onderwijsvisies’”. Visies die zijn geschreven voor mensen die “heel ver af staan van de werkvloer af staan”. Wanneer een maatregel vervolgens niet het gewenste resultaat oplevert, krijgt de docent de schuld, aldus de schrijvers. In de brandbrief roepen zij daarom op tot meer autonomie voor de leraar. Docenten moeten de professionele ruimte en het vertrouwen krijgen om hun werk te doen.

De briefschrijvers doen een dringend beroep op hun collega’s om hun stem te laten horen. Niet alleen door hun oproep te onderschrijven via een adhesieverklaring maar ook door deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Onderwijscoöperatie. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen leraren de gelegenheid om aan te geven of ze vinden dat Onderwijs2032 de juiste richting is en of uitvoering mogelijk is. “Ons antwoord is helder: we missen de oplossingen van de werkelijke problemen van nu. […] Zorg NU voor tijd en autonomie voor werkelijke verbetering van het onderwijs.”

Lees de brandbrief ‘Wat heeft het onderwijs nu nodig?’ (bevat link naar ondertekeningsformulier)

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids