Logo_images__1_

Voor het bestrijden van verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op personen met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die momenteel ergens anders werken of niet werken. Deze personen worden betiteld als de stille reserve. Uit cijfers blijkt dat de stille reserve minimaal uit 83.000 personen bestaat. Dit meldt het ministerie van onderwijs.

Uit onderzoek komt dat minimaal 17.000 mensen met een Pabo of SEN diploma (de lesbevoegdheid voor het primair onderwijs), behaald na 1988, buiten het onderwijs werken en minimaal 14.000 personen geen baan hebben en niet arbeidsongeschikt zijn. Voor mensen met een lesbevoegdheid voor het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs is dit respectievelijk 32.000 en 20.000. De stille reserve bestaat daarmee minimaal uit 83.000 personen. 
 
De stille reserve is over heel Nederland verdeeld. Ook de regio’s in de Randstad, waar de verwachte tekorten het grootst zullen zijn, hebben aanzienlijke stille reserves. Tenslotte, een groot deel van degenen die buiten het onderwijs werken verdient minder dan 80 procent van het lerarensalaris, gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdsgroepen.
 
Onderzoeksbureau CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van onderwijs onderzoek gedaan naar de stille reserves. Om de stille reserve te bepalen wordt de arbeidspositie van mensen met een onderwijsdiploma in kaart gebracht. Dit brengt meteen een beperking met zich mee aangezien de diplomagegevens pas vanaf 1988 bekend zijn. Dat houdt in dat bij dit onderzoek de meeste personen boven de 50 jaar niet worden betrokken aangezien daar geen goede diplomagegevens voor beschikbaar zijn. Deze diplomagegevens worden gekoppeld aan het sociaal statistisch bestand van het CBS, met daarin onder andere gegevens van de Belastingdienst zodat bekend is in welke sector mensen werkzaam zijn. In dit bestand zijn mensen  ingedeeld naar hun wettelijke werkgever, wat betekent dat degenen die via een uitzendbureau of payroll constructie in het onderwijs werken geregistreerd staan als werkzaam in de zakelijke dienstverlening.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids