Vijf Saxion-opleidingen verlagen bsa-norm niet tussentijds

Bijna alle Saxion-bacheloropleidingen kiezen voor tussentijdse verlaging van de norm voor het bindend studieadvies, behalve de Pabo, Creative Media & Game Technologies, Creative Business, (I-)HRM en International Business. Voor de kerstvakantie werd de mogelijkheid om de bsa-norm tussentijds te verlagen aangekondigd. Dit meldt SaxNow. 

De Centrale Medezeggenschapsraad ging vlak voor de kerstvakantie akkoord met het voorstel voor verlaging van de bsa naar een brandbreedt van 45 tot 54  ec. Eerder moesten studenten minstens 48 punten halen. Maar vijf opleidingen verdeeld over vier academies doen hier nog niet aan mee. Zo blijft Creative Business bij de bsa-norm van 50 ec. “De conclusie is dat het onderwijs nu is ingericht op een bsa-norm van vijftig studiepunten en dat we dit voor dit  collegejaar zo willen.” Misschien gaat de norm voor komend collegejaar wel omlaag. Zo denken ook International Business (48 ec’s), (I-)HRM (48 ec’s) en Creative Media & Game Technologies (48 ec’s) erover

Dat is bij de pabo niet het geval. Daar blijft de norm van 50 studiepunten waarschijnlijk gehanteerd.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky