Lerarentekort in Noord-Brabant door vergrijzing en onvoldoende aanwas

Het groeiende lerarentekort in Noord-Brabant is zichtbaar op basis- en middelbare scholen, maar ook in het mbo. De verwachting is dat het aantal leerlingen op termijn weer gaat toenemen, met als bijkomend probleem dat het lerarentekort nog groter wordt. In de regio West-Brabant zijn er ook flinke tekorten en daar zijn deze afgelopen jaar zelfs verdubbeld van zo’n 3 naar 6 procent. Dit meldt de Steenbergse Bode. 

Hoewel de tekorten nog steeds het grootst zijn in de Randstad, neemt de krapte ook in Noord-Brabant flink toe. Een belangrijke oorzaak is de combinatie van vergrijzing en onvoldoende aanwas, concludeert het UWV. Een grote groep docenten is afgelopen decennium met pensioen gegaan, waardoor er een grote toename in het aantal vacatures was. De pabo nam toe in populariteit, maar afgestudeerden kunnen de  vraag bij lange na niet opvullen.

Uitval beginnende docenten

Een andere oorzaak van het lerarentekort in Noord-Brabant is de uitval van beginnende docenten. Zij hebben last van veel stress en een hoge werkdruk, wat tot een burn-out en uitval kan leiden. Starters blijken het onderwijs vaak snel weer te verlaten, vooral in het voorgezet onderwijs is de uitstroom groot. Ongeveer één op de vier docenten op middelbare scholen verlaten het onderwijs binnen drie jaar.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky