Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Een nieuwe groep ondernemers gaat aan de slag met hun MKB!dee. Het betreft 47 projecten voor scholing en bijscholing van personeel in het mkb, waarvoor de ondernemers in totaal 7,8 miljoen euro aan subsidie ontvangen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft gisteren het startschot gegeven. Dit meldt Rijksoverheid.

In het afgelopen jaar hebben 14 projecten hun MKB!dee uitgewerkt. MKB!dee is een subsidieregeling van de overheid die ondernemers uitdaagt slimme oplossingen te bedenken voor het tekort aan personeel en leven lang ontwikkelen.
 
De belangstelling voor de tender 2019 was opnieuw groot, met in totaal 190 aanvragen. Hiervan zijn er 47 toegekend. Voor de eerste tender vorig jaar zijn 129 aanvragen ingediend, waarvan er 14 zijn toegekend. De subsidie bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 200.000 euro per project. De tender 2018 was bedoeld voor het technisch mkb. De tender 2019 is uitgebreid naar het brede mkb; daarbij ligt het accent op digitalisering en de klimaat- en energietransitie.
 

Leven lang Ontwikkelen

MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van onderwijs, sociale zaken en economische zaken. MKB!dee is bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen. 
 

Samenwerking onderwijs

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Veel bedrijven in het mkb hebben een personeelstekort. En ze weten dat de vaardigheden van hun werknemers bij de tijd moeten blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf, zeker niet als je een kleine ondernemer bent. In het MKB-actieplan heb ik de belofte gedaan dat de overheid helpt met subsidie en een handig netwerk. Het is mooi om te zien dat in de MKB!dee-projecten ondernemers vaak samenwerken met partners zoals het onderwijs of branches.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids