Normal_element5-digital-jcimcopfhig-unsplash__1_

De MBO Raad verbaast zich over het besluit van het kabinet om het STAP-budget stop te zetten. De STAP-regeling, nog volop in ontwikkeling, is bedoeld om werknemers en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Dit meldt de MBO Raad.

Voorzitter Adnan Tekin: "Zo’n regeling is van groot belang om iedereen, mbo’ers voorop, weerbaar te houden in een vitale samenleving en op een snel veranderende arbeidsmarkt. Juist mbo’ers kregen met deze regeling mogelijkheden. En hoewel we het nodige aan te merken hebben op STAP, was het ook een eerste kleine stap in de ontwikkeling naar een permanente leercultuur in Nederland. Vraag is hoe het Kabinet nu voor de lange termijn gaat bijdragen aan leerrechten voor iedereen en specifiek mbo’ers."

Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt en sectoren veranderen snel. "Bijscholing is nodig om te zorgen dat mbo’ers kunnen bijblijven in kennis en omscholing van werk naar werk te stimuleren. Met permanente steun vanuit het kabinet kunnen we met het bedrijfsleven juist voor de mbo-geschoolde vakkrachten die leercultuur als publieke opdracht van de grond krijgen." Het verdwijnen van de STAP-regeling betekent een stap terug in de ontwikkeling van een permanente leercultuur en een achterstand bij belangrijke ontwikkelingen zoals de energie- en klimaattransitie. Dit omdat de nodige vakkrachten zich niet kunnen laten omscholen.

Scholing minder aantrekkelijk

Daarnaast kan het schrappen van het STAP-budget ook gevolgen hebben voor de portemonnee van burgers. Wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten, dan moet je mogelijk zelf weer betalen voor scholing. "En dat raakt met name de mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar met STAP én het mbo weer aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Met de huidige inflatie en hoge kosten voor primaire voorzieningen ligt bij een smallere beurs de keuze voor de hand. Dit maakt het minder aantrekkelijk om weer te gaan leren, wat nadelig is voor zowel individuen als de samenleving als geheel."

Door: Nationale Onderwijsgids