Technici door hogescholen steeds meer om- en bijgeschoold

Het consortium Digital Industry Boost (DIB) gaat de komende vier jaar zeventien miljoen euro investeren in een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Met name de bij- en omscholing in de regio Eindhoven voor technische beroepen krijgt extra versteking. Dat meldt Computable. 

Het is de bedoeling om met dat bedrag de maakindustrie in de regio Brainport een impuls te geven. In die regio zijn de veranderingen ook het beste en het snelste te zien. Over vier jaar moet er dan een kennis-ecosysteem ontstaan. Daarin is de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven dan heel normaal geworden. 

Om- en bijscholing van werkenden 

Fontys Hogeschool constateert dat steeds minder jongeren voor het vak techniek kiezen. Daarom gaat het hbo zich nu steeds meer op de om- en bijscholing van werkenden richten. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk