Leven Lang Ontwikkelen eind september van start in Friesland

Op dinsdag 26 september 2023 organiseren diverse lokale maatschappelijke partners gezamenlijk de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen Fryslân in Leeuwarden. De focus is daarin gericht op het belang van taal op de werkvloer en de arbeidsmarkt. Dat meldt Alles is Gezondheid.

Overkoepelende uitdaging van deze bijeenkomst is om talenten optimaal te benutten, mensen inzetbaar te houden en leren en ontwikkelen te stimuleren. Zo blijven werkenden wendbaar en krijgen werkzoekenden betere kansen op de arbeidsmarkt.

Werkenden en werkzoekenden 

De Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen Fryslân gaat dieper in op de bewustwording en ontwikkeling van basisvaardigheden bij werkenden en werkzoekenden. Mensen komen in de knel als ze minder geletterd zijn of als het ze aan digitale vaardigheden ontbreekt. Goede taalvaardigheid en (digitale) geletterdheid zorgt er voor dat mensen beter voorbereid zijn op de toekomst en het beste uit hun werk of talent kunnen halen.

Voorbeelden en verhalen vanuit de praktijk 

Onder het motto ‘Alles begint met taal, ook op het werk’ bevat het programma zowel voorbeelden en verhalen vanuit de praktijk als inzichten vanuit onderzoek en beleid. Met o.a. Abel Reitsma (wethouder Gemeente Leeuwarden), Job van ’t Veer (lector NHL Stenden Hogeschool), een panelgesprek met lokale werkgevers, theater over laaggeletterdheid en werk en de lancering van campagne: Ik wil leren.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle publieke en private organisaties, professionals én bewoners uit de regio die werk willen maken of zich betrokken voelen bij basisvaardigheden, taal op het werk en een leven lang ontwikkelen. Deelname is gratis.

Door: Nationale Onderwijsgids