Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Beperkte leesvaardigheid maakt omgaan met financiële problemen moeilijk. Een gebrekkig tekstbegrip, schaamte en stress weerhouden mensen met leesproblemen ervan hulp te zoeken. Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar de invloed van leesvaardigheden op schuldenproblematiek onder klanten met schulden. Dit meldt Stichting Lezen & Schrijven.

Dit voorjaar bracht de onderzoeksgroep ‘Lezen ≠ Begrijpen’ haar eerste resultaten naar buiten: de helft van de mensen die kampt met financiële problemen bleek ook moeite te hebben met lezen. Maar liefst 50,3 procent van de deelnemers – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders – kreeg de indicatie laaggeletterd. In samenwerking met de RUG werd aan hen de Taalmeter afgenomen, een taaltest van de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid vast te stellen.
 
In het vervolgonderzoek zijn gesprekken gevoerd met de doelgroep. Dit onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de barrières die mensen met leesvaardigheidsproblemen en schulden ervaren. De meest genoemde barrières zijn: moeite hebben met geschreven taal, moeite met schrijven en een gebrek aan begrip en ondersteuning in het contact met instanties. Het niet- begrijpen van formulieren en brieven leidt tot fouten en gemiste kansen. Ook ontstaat veel stress en onzekerheid, met als gevolg dat mensen hun post niet meer openen.
 
Stichting Lezen & Schrijven hoopt dat dit onderzoek zorgt voor meer aandacht en begrip voor mensen met leesvaardigheidsproblemen. “In de Week van de Alfabetisering kunnen we niet genoeg aandacht vragen voor deze problematiek. Ook uit dit onderzoek blijkt hoeveel ellende mensen bespaard kan blijven als instanties meer aandacht hebben voor laaggeletterdheid. Meer persoonlijk contact bij deurwaarders en schuldhulpverleners en duidelijker communiceren”, aldus Geke van Velzen, directeur van de stichting.  
 
De deelnemers kwamen ook met een aantal suggesties voor verbetering. Paul Otter, gerechtsdeurwaarder bij Syncasso: “Duidelijker communiceren. Simpele woorden, korte brieven, structuur en ondersteunende pictogrammen. Bied ondersteuning aan mensen die hulp zoeken en ga in op de situatie van het individu.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids