Normal_duits435

Op donderdag 23 april is het de vierde landelijke Dag van de Duitse taal. Op deze dag wordt onder meer de conferentie ‘De toekomst van het vak Duits in de grensstreek – van PO tot HBO’ georganiseerd. Meer dan 200 scholen, universiteiten en bedrijven hebben daarnaast activiteiten voor deze dag aangekondigd. Met hun acties willen ze benadrukken hoe belangrijk de Duitse taal voor Nederland is. Dit meldt de Actiegroep Duits. 

Op de Dag van de Duitse taal worden allerlei acties gehouden die de taal van ons grootste buurland promoten. Een van de acties is de conferentie 'De toekomst van het vak Duits in de grensstreek – van PO tot HBO'. Deze wordt georganiseerd door EP-Nuffic, Fontys Hogeschool en de initiatiefnemers van de dag, de Actiegroep Duits, het Goethe-Institut Niederlande, het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) en de Duitse ambassade. Deze conferentie is bedoeld voor schoolleiders en onderwijsprofessionals en wordt gehouden in Venlo. De burgemeesters van drie grenssteden zullen op de conferentie toelichten waarom zij kennis van de Duitse taal van groot belang achten voor de inwoners van hun gemeenten. Ook zullen experts uit verschillende onderwijssectoren manieren presenteren om het vak te versterken en in gesprek gaan over de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van basisonderwijs tot en met hbo.

De Actiegroep Duits zal op 23 april tevens de resultaten presenteren van een onderzoek naar de positie van het vak Duits dat zij dit voorjaar liet uitvoeren onder schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek bevestigt het beeld dat vooral het vinden van geschikte, vakbekwame en bevoegde docenten Duits in toenemende mate een knelpunt vormt. Ook blijkt uit de resultaten dat de belangstelling voor het vak Duits onder leerlingen ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren nog steeds licht dalend is.

Klik hier om te zien wat voor andere acties georganiseerd worden op de landelijke Dag van de Duitse taal.

© Nationale Onderwijsgids