RobotWise stimuleert inzet van 'gamified learning' op scholen

Ook dit jaar heeft RobotWise, de organisatie die zich richt op talentontwikkeling met behulp van sociale educatieve robots, tientallen Nederlandse scholen ondersteund bij het opzetten van innovatieve lesprogramma’s. Daarbij wordt vooral de inzet van gamified learning gestimuleerd. Voor de daarvoor benodigde financiering heeft RobotWise de scholen met succes geholpen bij het aanvragen van in totaal ruim één miljoen euro aan onderwijssubsidies. Deze subsidies worden beschikbaar gesteld via het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat meldt RobotWise. 

Dankzij deze subsidies kunnen scholen op een duurzame wijze lesprogramma’s met gamified learning opzetten en uitvoeren. Leerkrachten en docenten worden eerst door RobotWise getraind via een ‘train-de-trainer’ programma en gaan vervolgens samen met een RobotWise co-teacher in de klas aan de slag. Daarna kunnen zij deze kennis weer doorgeven aan collega-docenten.

Tal van vaardigheden 

De didactische aanpak van RobotWise richt zichop onderzoekend en ontdekkend leren met robots. Daarbij worden leerlingen via een interactieve online game gestimuleerd om zelf op onderzoek uit te gaan. Ze worden ook op een positieve wijze aangemoedigd om fouten te maken, omdat kinderen daar weer van leren. Met behulp van de games duiken leerlingen in de wereld van robots, programmeren en experimenteren. Ze maken op speelse wijze kennis met de verschillende educatieve robots en leren samenwerken met technologie en met elkaar. Tijdens de lessen komen tal van vaardigheden aan bod die belangrijk zijn voor de 21e eeuw, zoals creativiteit,probleem-oplossend vermogen, samenwerken en computational thinking. Maar ook hun nieuwsgierigheid en vooral het leerplezier staan centraal. Verder hebben de lessen raakvlakken met rekenen, taal, begrijpend lezen en burgerschap.

Coachende en observerende rol 

Dankzij het game-aspect is deze lesaanpak aantrekkelijk voor docenten, omdat zij zo meer ruimte krijgen voor hun coachende en observerende rol. Tegelijkertijd is dit ook voor de leerlingen zelf een effectieve aanpak, omdat zij in teams in hun eigen tempo kunnen werken.

Ontwikkelingsniveau 

“Veel basisscholen kiezen ervoor om ‘plus leerlingen’ (hoogbegaafde leerlingen) meer uitdagingen te bieden met behulp van prachtige ICT-materialen. Zij leren programmeren, werken met robots etc. Wij vinden juist dat alle leerlingen deze mogelijkheid moeten krijgen, zodat alle kinderen hun talenten kunnen ontdekken en vaardigheden ontwikkelen. Het mag niet zo zijn dat kinderen hierin worden belemmerd vanwege hun leerprestaties. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en intelligentieniveau zouden in staat gesteld moeten worden om zich de vaardigheden van 21e eeuw eigen te maken”, zegt Gülsen Atakli-Sönmez, ICT-coördinator van de Paus Joanneschool in Rotterdam. “De lessen van RobotWise zijn zo opgezet dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de lessen, omdat ze passen bij ieder ontwikkelingsniveau en alle leerprestaties. Zowel de leerlingen als ons team zijn erg enthousiast over dit lesaanbod.”

Voortgezet onderwijs 

Onlangs zijn de scholen in het voortgezet onderwijs gestart met de RobotWise-lessen, waarvoor reeds vorig jaar subsidies zijn verkregen. De lessen in het voortgezet onderwijs zijn een vervolg op de lessen die vorig jaar zijn gestart in het basisonderwijs. In januari 2023 gaan de lesprogramma’s in het basisonderwijs, waarvoor de nieuwe subsidies nu zijn gehonoreerd, weer van start.

No-cure, no pay 

Omdat de verschillende subsidiemogelijkheden niet altijd bekend zijn bij scholen en het aanvragen ervan een complexe aangelegenheid is, besloot RobotWise enkele jaren geleden om scholen hierbij te helpen, op basis van een no-cure, no pay-basis. Dit gebeurt in samenwerking met MazeSubsidies. In 2021 is langs deze weg in totaal ruim 700.000 euro aan onderwijssubsidies toegekend voor 1.000 leerlingen en ruim 100 leerkrachten en docenten. Deze gelden kunnen de scholen in 2022 onder andere besteden aan RobotWise-lesprogramma’s, aan het coachen en opleiden van leerkrachtenteamsen aan de aanschaf van robots en andere technologie voor in de klas

In totaal gaan dit jaar en volgend jaar ruim 1.000 leerlingen en 100 leerkrachten in heel Nederland kennismaken met gamified learning via RobotWise. Op dit moment ontvangt RobotWise nog steeds aanvragen van scholen voor subsidie-ondersteuning.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: RobotWise